V6000系列新能源汽车电机控制器

   
     
V6000-2D055-M3
(主驱三合一集成控制器)
 
V6000-4D132-M5
(主驱五合一集成控制器)
V6000-2D045-00
(乘用车/物流车电机主驱动器
     
   
V6000-2D110-00
(中小型纯电动客车/物流车电机主驱动器)
V6000-4D200-00
(中大型纯电动客车电机主驱动器)
V6000-4D310-00
(大型巴士纯电动客车电机主驱动器)
     
     
     
V6000-4D5R5G-M3
(辅驱三合一集成控制器)
V6000-4D5R5G-00
(辅驱四合一集成控制器
 
     
     


  • 产品、服务咨询
  • 售前商务客服
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 技术支援